മലപ്പുറം-:പച്ചക്കറിയിലെ കീടരോഗനിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് പുത്തനറിവുകൾ പകർന്നുനൽകി 'സീഡ്' ശില്പശാല.

By : mlpadmin On 25th August 2015

Category :

ജൈവ കീടരോഗനിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള വിത്തുകളെക്കുറിച്ചും ശില്പശാലയിൽ വിദഗ്ധർ ക്ലാസെടുത്തു. പച്ചക്കറിയിലെ കീടരോഗനിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് കീടരോഗവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. ബെറിൻ പത്രോസും വിവിധയിനം വിത്തിനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളപ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ചും ഹോർട്ടികൾച്ചർ വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോ. എം. ആശാശങ്കറും ക്ലാസെടുത്തു , സീഡ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് സോഷ്യൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ജസ്റ്റിൻ ജോസഫ് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു. സീഡ് തിരൂർ വിദ്യാഭ്യാസജില്ലാ കോഓർഡിനേറ്റർ കെ. മണികണ്ഠൻ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വി.ജി. സുനിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്‌കൂളുകളിൽനിന്നുള്ള സീഡ് കോഓർഡിനേറ്റർമാരാണ് ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

Photos >>